• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Nâng cấp cải tạo suối Cái (từ cầu Dân Chủ đến cầu Hòa Lợi) và suối Bần Kho Gạo (từ cầu DB4 đến cầu D3) - VSIP II-A

 • Thứ ba , Ngày 29/11/2022
 • Phạm vi công việc: 44.79 ha

  tìm bài viết

  Bài viết liên quan