• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA ĐƯỜNG DT746, DT747B, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

   Dự án:                                      Đường DT746, DT747, Tân Uyên, Bình Dương

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa 

   Thời gian hoàn thành:              2018

   Chủ đầu tư:                             Công ty CP Bê tông Becamex

  CÔNG TRÌNH khác liên quan