• logo
  • Investment - Construction Co., Ltd

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHÚ AN

   Completion time:

   2019-2020

   Dự án:                                      Khu công trình công cộng và tái định cư xã Phú An

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa 

   Thời gian hoàn thành:              2018

   Chủ đầu tư:                             Công ty CP Tư vấn xây dựng Thương mại Phước Lộc

  Other constructions