• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA DỰ ÁN ẤP 4 TÂN BÌNH - VSIP IIA

  Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ấp 4, Tân Bình, gói thầu TB4-P2 và Đường 21, chiều dài bó vỉa toàn công trình 4.100m  

  CÔNG TRÌNH khác liên quan