• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP 1 VĨNH TÂN-VSIP IIA

  Bó vỉa công trình: Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ấp 1 – Vĩnh Tân, Gói thầu VT1-P2

  CÔNG TRÌNH khác liên quan