• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA GÓI 1 & GÓI 1 MỞ RỘNG - VSIP IIA

  Bó vỉa công trình: Cung cấp vật liệu, thiết bị và xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Gói thầu 01 và gói thầu 01 (phần mở rộng) tại VSIP II mở rộng – giai đoạn 2.

  CÔNG TRÌNH khác liên quan