• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA ĐƯỜNG N3, KDC ẤP 1 VĨNH TÂN

   Thời gian hoàn thành:

   2018

   Chủ đầu tư:

   Công ty TNHH Xây dựng Kim Đăng Nguyên

   Địa chỉ liên hệ:

   Đường N3, KDC Ấp 1, xã Vĩnh Tân, KCN VSIP IIA Bình Dương

   Dự án:                                      Đường N3, KDC Ấp 1, xã Vĩnh Tân, KCN VSIP IIA Bình Dương

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa 

   Thời gian hoàn thành:              2018

   Chủ đầu tư:                             Công ty TNHH Xây dựng Kim Đăng Nguyên

  CÔNG TRÌNH khác liên quan