• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA KHU NHÀ Ở COTEC HƯNG PHƯỚC 2

   Dự án:                                      Khu nhà ở Cotec Hưng Phước 2

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa 

   Thời gian hoàn thành:              2018

   Chủ đầu tư:                             Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển REI

   

  CÔNG TRÌNH khác liên quan