• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  BÓ VỈA KDC P.TÂN HIỆP, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

   Thời gian hoàn thành:

   1564801067

   Dự án:                                      Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

   Gói thầu:                                  Thi công đổ bó vỉa 

   Thời gian hoàn thành:              2019

   Chủ đầu tư:                             Công ty TNHH MTV Kim Kim Trần

   

  CÔNG TRÌNH khác liên quan