• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  ĐƯỜNG DẪN TP MỚI BÌNH DƯƠNG

  Bó vỉa Đường dẫn Tp. Mới Bình Dương, công trình trọng điểm tỉnh Bình Dương. Chiều dài 6,8km; giai đoạn 1 là 3,3km

  CÔNG TRÌNH khác liên quan