• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  CẢI TẠO 10 TRẠM TC CHẤT THẢI RẮN THÀNH PHỐ

   Thông tin chung:

   Cải tạo 10 trạm trung chuyển chất thải rắn Thành phố

   Thời gian hoàn thành:

   1/2014 - 6/2014

   Chủ đầu tư:

   BQL Các Khu Liên Hợp Xử lý chất thải Thành phố

   Địa chỉ liên hệ:

   40 Võ Thị Sáu, P.Tân Định, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh