• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  NHÀ KHO CÔNG TY THAI KK

   Thông tin chung:

   Thi công xây dựng, lắp đặt công trình Nhà kho lô 27A – KCX & CN Linh Trung III, Tây Ninh

   Thời gian hoàn thành:

   3/2011 - 7/2011

   Chủ đầu tư:

    Công ty TNHH Thai KK INDUSTRY (Việt Nam) 

   Địa chỉ liên hệ:

   Lô 26, KCX & CN Linh Trung III, Tây Ninh