• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Dự án: Thiết kế và thi công nhà xưởng xây sẵn giai đoạn 1 tại lô đất XXIX, đường số 28, khu công nghiệp VSIP II-A, tỉnh Bình Dương

   Thông tin chung:

   Thiết kế và thi công nhà xưởng xây sẵn giai đoạn 1 tại lô đất XXIX, đường số 28, khu công nghiệp VSIP II-A, tỉnh Bình Dương

   Thông tin chung: Xây dựng nhà xưởng, đường nội bộ, HT thoát nước mưa,thoát nước thải, cấp nước, HT PCCC, HT điện, HT thông tin liên lạc

   Thời gian hoàn thành:

   12/2020

   Chủ đầu tư:

   Công ty liên liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH