• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  NHÀ XƯỞNG ICHIHIRO

   Thông tin chung:

   Xây dựng nhà xưởng ICHIHIRO. 

   Thời gian hoàn thành:

   10/2008 - 4/2009 

   Chủ đầu tư:

   Công ty TNHH ICHIHIRO Việt Nam

   Địa chỉ liên hệ:

   Khu Công nghiệp Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh