• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  NHÀ XƯỞNG TAEDOO, SHINWOO, MI RAE

   Thông tin chung:

   Xây dựng nhà kho, đường nội bộ các nhà xưởng TAEDOO – VINA, SHINWOO – VIỆT NAM, MIRAE

   Thời gian hoàn thành:

   3/2009 - 6/2009