• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  XÂY DỰNG TRẠM PCCC-VSIP II

   Thông tin chung:

   XÂY DỰNG TRẠM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ NHÀ BẢO VỆ KHU CÔNG NGHIỆP VSIP II

   Thời gian hoàn thành:

   04/2010 – 07/2010

   Chủ đầu tư:

   Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)

   Địa chỉ liên hệ:

   Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Tòa nhà VSIP, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương