• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Nhà xưởng WERNER-VSIP II mở rộng

   Thông tin chung:

   Xây dựng nhà xưởng và nhà kho có tổng diện tích 7.914m2 (bao bồm 150m2 văn phòng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, HT thoát nước thải, HT  cấp nước, HT PCCC, HT điện, HT thông tin liên lạc

   Thời gian hoàn thành:

   11/2015 - 5/2016

   Chủ đầu tư:

   Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)

   Địa chỉ liên hệ:

   Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Tòa nhà VSIP, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương