• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  ROAD 12 - HI-TECH PARK HO CHI MINH CITY

   General information:

   THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG D12; HẠNG MỤC: ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI, CÂY XANH, ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ CẤP NƯỚC

   Completion time:

   2017

   

   

   

  General information:        43.680 m2 consists of 934m road

  Completion time:              12/2015 - 11/2016

  Investor’s name:               Board of Management of Saigon Hi-Tech Park

  Address:                           Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh city