• logo
  • Investment - Construction Co., Ltd

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  AN SON ROAD CONSTRUCTION 01

   General information:

   THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG AN SƠN 01 (ĐOẠN NGOÀI KHU DÂN CƯ THANH LỄ TỪ CẦU SÁU HỘ ĐẾN ĐƯỜNG AN SƠN 42), XÃ AN SƠN, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

   Completion time:

   2017

   

    Thông tin chung:                      Công trình: Xây dựng tuyến đường An Sơn 01 (Đoạn ngoài Khu dân cư Thanh Lễ từ cầu Sáu Hộ đến đường                                                            An Sơn 42), xã An Sơn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương". Chiều dài tuyến 1599,2m.

    Thời gian hoàn thành:              2017  

    Chủ đầu tư:                              Ban Quản lý Dự án Thị xã Thuận An

    Địa chỉ liên hệ:                         Đường ĐT745, phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

  Other constructions