• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG AN SƠN 01

   Thông tin chung:

   Công trình: Xây dựng tuyến đường An Sơn 01 (Đoạn ngoài Khu dân cư Thanh Lễ từ cầu Sáu Hộ đến đường An Sơn 42), xã An Sơn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương". Chiều dài tuyến 1599,2m.

   Thời gian hoàn thành:

   2017

   Chủ đầu tư:

   Ban Quản lý Dự án Thị xã Thuận An

   Địa chỉ liên hệ:

   Đường ĐT745, phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

  Công trình khác liên quan