• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Dự án: Thiết kế và thi công đường 28 (D3-D4) tại VSIP II-A, Bình Dương

   Thông tin chung:

   Thiết kế và thi công đường 28 (D3-D4) tại VSIP II-A, Bình Dương

   Thông tin chung: Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, đường giao thông


    

   Thời gian hoàn thành:

   8/2020

   Chủ đầu tư:

   Công ty liên liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)

   

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan