• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  GÓI THẦU 01 - VSIP IIA

   Thông tin chung:

   43,75 ha với 33.702 m2 đường nội bộ. Phạm vi công việc: San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường và vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống ống điện và viễn thông băng đường.

   Thời gian hoàn thành:

   2012

   Chủ đầu tư:

   Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)

   Địa chỉ liên hệ:

   Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

  Công trình khác liên quan