• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Thi công và sửa chữa đường N1 giai đoạn 2 tại Khu dân cư Hòa Lợi (325m)

   Chủ đầu tư:

   Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

   Địa chỉ liên hệ:

   Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan