• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  ĐƯỜNG D12 - KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

   Thông tin chung:

   Tổng chiều dài tuyến 934m. Diện tích sử dụng đất 43.680m2

   Thời gian hoàn thành:

   2017

   Chủ đầu tư:

   Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Tp.Hồ Chí Minh

   Địa chỉ liên hệ:

   Khu Công nghệ cao, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

  Công trình khác liên quan