• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Đường vào Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh

   Thông tin chung:

   Thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, vỉa hè

   Chủ đầu tư:

   Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng huyện Dầu Tiếng

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan