• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÁI THIÊU PKV-21a (đường vào trung tâm văn hóa Thể dục - Thể thao)

   Thời gian hoàn thành:

   2021

   Chủ đầu tư:

   Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thuận An

   Địa chỉ liên hệ:

   ĐT745, Đường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

  Một số hình ảnh thi công:

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan