• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Cung cấp vật liệu, thiết bị và xây dựng hạ tầng khu dân cư Ấp 1 Vĩnh Tân - VSIP II-A (P.3)

   Chủ đầu tư:

   Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

   Địa chỉ liên hệ:

   Số 8, Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

   MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan