• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  KHU TƯỞNG NIỆM CHIẾN KHU D

   Thông tin chung:

   Dự án: "Khu Trung Tâm và Hạ tầng kỹ thuật Tổng thể Khu Tưởng niệm Chiến khu D" Gói thầu: "Hệ thống đường giao thông, Hệ thống cấp nước, Hệ thống thoát nước mưa". Diện tích 36 ha.

   Thời gian hoàn thành:

   2016

   Chủ đầu tư:

   Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương

   Địa chỉ liên hệ:

   Trung tâm hành chính, Thành phố mới, Tỉnh Bình Dương

  Công trình khác liên quan