• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Công trình: hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và KCN Tân Đông Hiệp

   Thông tin chung:

   Gói thầu xây lắp số 16 - tuyến kênh suối Nhum từ K2+476 - Kf
   Công trình hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và KCN Tân Đông Hiệp

    

    

   Thời gian hoàn thành:

   2020

   Chủ đầu tư:

   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan