• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  ĐƯỜNG D11 - KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM

   Thông tin chung:

   Tổng chiều dài tuyến 821,95m. Diện tích sử dụng đất 25.300m2.

   Thời gian hoàn thành:

   12/2014– 10/2015

   Chủ đầu tư:

   BQL các dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Tp.Hồ Chí Minh

   Địa chỉ liên hệ:

   Khu Công nghệ cao, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

  Thông tin chung:                  Tổng chiều dài tuyến 821,95m. Diện tích sử dụng đất 25.300m2.

           Thời gian hoàn thành:         12/2014– 10/2015  

  Chủ đầu tư:                           BQL các dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Tp.Hồ Chí Minh

  Địa chỉ liên hệ:                      Khu Công nghệ cao, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

  Công trình khác liên quan