• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  ĐƯỜNG MƯỜI MUỘN ĐI TÂN THÀNH

   Thông tin chung:

   Tổng chiều dài toàn tuyến 1880m. Hạng mục xây dựng: Hệ thống đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh

   Thời gian hoàn thành:

   2017

   Chủ đầu tư:

   Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương

   Địa chỉ liên hệ:

   Trung tâm hành chính, Thành phố mới, Tỉnh Bình Dương

  Công trình khác liên quan