• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Dự án: Cung cấp vật liệu, thiết bị và xây dựng hạ tầng khu dân cư Ấp 4 Vĩnh Tân tại VSIP II-A (Giai đoạn 3), Bình Dương

   Thông tin chung:

   Cung cấp vật liệu, thiết bị và xây dựng hạ tầng khu dân cư Ấp 4 Vĩnh Tân tại VSIP II-A (Giai đoạn 3)

   Thông tin chung: Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đường giao thông, hệ thống thông tin

    

    

   Thời gian hoàn thành:

   2020

   Chủ đầu tư:

   Công ty liên liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP)

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan