• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  San lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật cho lô đất 44.79 ha cho LEGO - VSIP III.

  Phạm vi công việc: 44.79 ha

   

  Công trình khác liên quan