• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Xây dựng khu tái định cư rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng

   Chủ đầu tư:

   Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng

   Địa chỉ liên hệ:

   KP 4B, TT Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan