• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Cung cấp vật liệu, thiết bị và xây dựng hạ tầng đường XN1A và đường nội bộ trung tâm thương mại Sun Casa

   Thông tin chung:

   Xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước và hệ thống thông tin

   Thông tin chung: Cung cấp vật liệu, thiết bị và xây dựng hạ tầng đường XN1A và đường nội bộ trung tâm thương mại Sun Casa

   Thời gian hoàn thành:

   2020

   Chủ đầu tư:

   Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan