• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  CUNG CẤP VẬT LIỆU,THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CẦU HÒA LỢI TẠI VSIP II-A

   Thông tin chung:

   Cầu Hòa Lợi nằm trong hệ thống hạ tầng tại Vsip II A dài hơn 50m tạo sự kết nối giữa  đường số N1 và đường số 12 trong Khu công nghiệp Vsip II qua Suối Cái chảy dài từ đầu xã Hòa Lợi đến đường Dân Chủ rồi ra tận Sông Đồng Nai.

   Cầu Hòa Lợi sau khi được xây dựng sẽ tạo được sự kết nối và giao thương dễ dàng cho phương tiện hoạt động trong khu dẫn cư cũng như mang lại sự tiện nghi cho người dân ở Xã Hòa Lợi.

   Thời gian hoàn thành:

   27.8.2020

   Chủ đầu tư:

   Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)

   Địa chỉ liên hệ:

   Địa chỉ liên hệ: Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Tòa nhà VSIP, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan