• logo
  • Công ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng

   Nguyên Cát

  • logovi
  • logoen

  Dự án: Trục thoát nước Chòm Sao Suối Đờn

   Thông tin chung:

   Gói thầu: Xây lắp lan can bảo vệ 2 bờ kênh, tuyến rạch lộ chòm sao, tuyến rạch Cu Đinh nhánh chính, Cu Đinh nhánh 2, và tuyến rạch Cu Đinh nhánh 3
   Dự án: Trục thoát nước Chòm Sao Suối Đờn

   Thời gian hoàn thành:

   2020

   Chủ đầu tư:

   Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BÌnh Dương

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Công trình khác liên quan