• logo
  • Investment - Construction Co., Ltd

   Nguyen Cat

  • logovi
  • logoen

  BIDDING PACKAGE 01 - VSIP IIA

   General information:

   CUNG CẤP VẬT LIỆU, THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT GÓI THẦU 01 VÀ GÓI THẦU 01 MỞ RỘNG TẠI VSIP II MỞ RỘNG–GIAI ĐOẠN 2

   Completion time:

   2012

   

   Thông tin chung:                Gói thầu: "Cung cấp vật liệu, thiết bị và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gói thầu 01 và Gói thầu 01 mở rộng tại VSIP II mở rộng - giai đoạn 2". Diện tích 43,75 ha với 33.702 m2 đường nội bộ. Phạm vi công việc: san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường và vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống ống điện và viễn thông băng đường. 

   Thời gian hoàn thành:        09/2011 – 04/2012    

   Chủ đầu tư:                        Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)

   Địa chỉ liên hệ:                   Số 8, Đại Lộ Hữu Nghị, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

   

   

   

   

  Other constructions